Chữ ký số được quy định trong luật như thế nào

Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chữ ký số và thẩm định, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được đưa vào Luật


Trong các Luật, Nghị quyết mới được Chủ tịch nước công bố, liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ TT&TT, ngoài Luật An toàn thông tin mạng, còn có Luật phí và lệ phí với các quy định về phí, lệ phí liên quan đến chữ ký số.Hôm nay, ngày 18/12/2015, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 Luật và 2 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thuộc Bộ TT&TT diễn ra chiều qua, ngày 17/12/2015, ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm cho biết, một trong những nhiệm vụ đã được Trung tâm hoàn thành tốt trong năm 2015 là chủ trì, phối hợp cùng Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ đề xuất đưa phí, lệ phí liên quan đến chữ ký số vào dự thảo Luật phí và lệ phí do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.

Vào ngày 25/11/2015, Luật phí và lệ phí đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII với 87,65% đại biểu tán thành. Trong Luật này, có 2 khoản phí liên quan đến chữ ký số là: phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số; và phí thẩm định, cấp giấy phép, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ chứng thực đăng ký chữ ký số new ca

Theo đại diện Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, việc phí liên quan đến chữ ký số dược đưa vào trong Luật phí và lệ phí là cơ sở cho sự phát triển ổn định của Trung tâm trong thời gian tới.

Trong kế hoạch công tác năm 2016, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia xác định xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm.

Theo kế hoạch, trong năm tới, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia sẽ nghiên cứu, đề xuất phương án thu phí đối với việc thẩm định, cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, là cơ sở để xây dựng Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ TT&TT triển khai Luật phí và lệ phí năm 2015 mới được Quốc hội thông qua.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhận định, mặc dù hoạt động trong điều kiện khó khăn về vật chất, nhân sự song Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2015, nhất là việc đưa phí liên quan đến chữ ký số vào Luật. Thứ trưởng cũng yêu cầu Trung tâm trong năm 2016 phải hoàn thiện các cơ sở pháp lý và kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn về vấn đề phí liên quan đến chữ ký số.

Nguồn: ictnews

Tin Liên Quan

Rate this post

Trả lời