Chỉ thị 16 là gì? người dân có được ra ngoài không?

You are here: