Cách dùng chữ ký số nộp thuế điện tử

 NNT( người nộp thuế) thực hiện giao dịch NTĐT thì  3 phương án đảm bảo việc nộp thuế điện tử bằng chữ ký số được phê duyệt:

1. Đăng ký Chứng thư số dành riêng cho dịch vụ NTĐT:

 • NNT có thể dùng 01 chữ ký số cho cả dịch vụ Khai thuế điện tử và Nộp thuế điện tử.
 • Trường hợp NNT cần bảo mật hoặc phân chia công việc khai thuế, nộp thuế thì có thể sử dụng 02 chữ ký số khác nhau: 01 chữ ký số cho dịch vụ Khai thuế điện tử và 01 chữ ký số cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.
 • Các bước để đăng ký chữ ký số riêng cho dịch vụ NTĐT như sau:
  • Trường hợp đăng ký mới NTĐT:
   • Bước 1: Đăng nhập hệ thống Khai thuế điện tử.
   • Bước 2: Vào chức năng “Nộp thuế”, thực hiện kê khai đăng ký sử dụng dịch vụ.
   • Dùng chữ ký số thứ 2 (khác với chữ ký số cho dịch vụ Khai thuế điện tử) để ký và gửi đăng ký đến Cơ quan thuế.
  • Trường hợp đang sử dụng 01 chữ ký số cho cả dịch vụ Khai thuế điện tử và Nộp thuế điện tử:
   • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử.
   • Bước 2: Vào chức năng “Nộp thuế”, đăng nhập mật khẩu mức 2.
   • Bước 3: Vào chức năng “Tài khoảnThay đổi thông tin”.
   • Bước 4: Kết nối chứng thư số thứ 2 (Khác với chữ ký số cho dịch vụ Khai thuế điện tử), “Thay đổi Serial chứng thư số”, nhập mã PIN chứng thư số để hoàn thiện đăng ký.

2. Chức năng trình ký

NNT có thể phân cấp trong nội bộ để thực hiện NTĐT như sau:

 • Phần công việc của Kế toán:
  • Kế toán đăng nhập hệ thống Khai thuế điện tử, sau đó vào chức năng “Nộp thuế” và đăng nhập mật khẩu mức 2.
  • Lập GNT vào NSNN, sau đó nhấn nút “Hoàn thành” và thực hiện “Trình ký”.
 • Công việc ký duyệt của Giám đốc:
  • Đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử, sau đó vào chức năng “Nộp thuế” để đăng nhập mật khẩu mức 2.
  • Vào chức năng “Tra cứu Tra cứu chứng từ”, chọn điều kiện trạng thái là “Đã trình ký”.
  • Xét duyệt giá chữ ký số newca, sau khi đồng ý sẽ ký duyệt và gửi đếnTổng cục Thuế.

3. Mở thêm tài khoản tại NHTM chuyên dùng cho NTĐT:

Để đảm bảo bảo mật tài khoản ngân hàng đang sử dụng, NNT có thể mở thêm tài khoản dành riêng cho dịch vụ NTĐT. Cụ thể như sau:

 • Mở thêm tài khoản tại NHTM để dành riêng cho dịch vụ NTĐT.
 • Thực hiện đăng ký dịch vụ NTĐT với tài khoản mới lập.
 • Kế toán thực hiện lập GNT bản giấy và trình Giám đốc phê duyệt (theo đường văn bản như thông thường).
 • Sau khi phê quyệt GNT, Giám đốc sẽ thực hiện chuyển số tiền từ tài khoản đang sử dụng sang tài khoản dành riêng cho NTĐT. Đảm bảo số tiền này bằng với số tiền nộp thuế trên GNT đã duyệt.
 • Kế toán đăng nhập hệ thống, lập và gửi giấy nộp tiền đến Tổng cục Thuế theo đúng nội dung GNT đã được phê duyệt.
Rate this post

Trả lời