Chữ ký số

Chữ ký số Chữ ký số là gì? Doanh nghiệp thường sử dụng chữ ký số để kê khai thuế. Chữ ký số là một con dấu để xác nhận văn bản này là của Doanh nghiệp sử dụng để ký vào những văn bản, báo cáo Doanh nghiệp giao dịch với Bảo Hiểm, Hải…