2 thủ tục hành chính thuế đã được bãi bỏ

Ngày 15/4/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành quyết định 832/QĐ-BTC về việc sửa đổi bổ sung và bãi bỏ 6 thủ tục hành chính Thuế. Thông tin được chữ ký số newca tìm hiểu trên internet về chia sẻ cho các bạn

Theo đó thì việc khai phương pháp xác định giá tính Thuế Tài nguyên ở cấp Cục Thuế và Chi cục Thuế là 2 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong quyết định này.

Các thủ tục được bải bỏ và thay thế đều nằm trong Thông tu số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính, bao gồm:

thêm 2 thủ tục thuế bị bãi bỏ– 04 thủ tục được sửa đổi thay thế bao gồm thủ tục khai thuế Tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên và Khai quyết toán Thuế tài nguyên ( trừ đầu thô, khí thiên nhiên) ở cấp Cục Thuế và Chi cục Thuế.

– 02 thủ tục được bãi bỏ bao gồm khai phương pháp xác định giá tính Thuế Tài nguyên ở cấp Cục Thuế và Chi cục Thuế.

Quyết định 832/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015.

Tìm hiểu thêm về phát hành xuất bản phẩm điện tử phải dùng chữ ký số

Nguồn: Bộ Tài Chính

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời