Hình dạng nhà, thế đất có ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh của gia chủ, cách hóa giải như thế nào?

Trước khi mua nhà hoặc xây cất nhà thì ngoài các yếu tố về giá cả, vị trí thì hình dạng nhà, thế đất là những yếu tố gia chủ cần phải đặc biệt quan tâm. Hình dạng và thế đất có ảnh hưởng rất lớn đến vận thế của gia chủ. Hình dạng nhà…