(Tổng hợp) Rom / firmare stock cho Motorola Moto G5 (Cedric)

(Tổng hợp) Rom / firmare stock cho Motorola Moto G5 (Cedric)

Trong bài này mình sẽ tổng hợp link tải rom và hướng dẫn flash rom qua chế độ fastboot cho Motorola Moto G5 (CEDRIC)

DOWNLOAD:

REGION LINK
ALTFR + XT1675_CEDRIC_ALT_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1675_CEDRIC_ALT_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXBR + XT1672_CEDRIC_AMXBR_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXCL + XT1670_CEDRIC_AMXLA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-CLACLSL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1670_CEDRIC_AMXLA_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-CLACLSL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXCO + XT1670_CEDRIC_AMXLA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1670_CEDRIC_AMXLA_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1670_CEDRIC_AMXLA_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXLA + XT1670_CEDRIC_AMXLA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1670_CEDRIC_AMXLA_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-CLACLSL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1670_CEDRIC_AMXLA_7.0_NPP25.137-79_cid50_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXMX + XT1670_CEDRIC_AMX_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1670_CEDRIC_AMX_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-TELMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXPA + XT1670_CEDRIC_AMXLA_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMZIN + XT1677_CEDRIC_AMZIN_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1677_CEDRIC_AMZIN_7.0_NPP25.137-33_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ATMX + XT1670_CEDRIC_ATTMX_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-IUSMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1670_CEDRIC_IUSMX_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-IUSMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
BWACA + XT1670_CEDRIC_RETCA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
O2GB + XT1675_CEDRIC_O2_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-O2GB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1675_CEDRIC_O2_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-O2GB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAIL + CEDRIC_RETAIL_8.1.0_OPPS28.85-16-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ CEDRIC_RETAIL_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAPAC + XT1676_CEDRIC_RETAPAC_8.1.0_OPQS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1676_CEDRIC_RETAPAC_8.1.0_OPQ28.85-13_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAR + XT1670_CEDRIC_RETAR_OPP28.85-16_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_SVC_CFC.xml.zip
RETBR + XT1672_CEDRIC_RETBR_8.1.0_OPPS28.85-16-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1672_CEDRIC_RETBR_8.1.0_OPP28.85-16_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT
1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-93-8_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip

+ XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-93-2-3_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-33-10_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPP25.137-15_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETCA + XT1670_CEDRIC_RETCA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETEU + XT1676_CEDRIC_RETEU_DS_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1676_CEDRIC_RETEU_DS_7.0_NPP25.137-33_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETGB + XT1676_CEDRIC_RETGB_DS_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETIN + XT1677_CEDRIC_RETIN_8.1.0_OPPS28.85-16-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETLA + XT1671_CEDRIC_RETLA_DS_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1670_CEDRIC_RETLA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETMX + XT1671_CEDRIC_RETMX_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETRU + XT1676_CEDRIC_RETRU_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1676_CEDRIC_RETRU_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFBR + XT1672_CEDRIC_RETBR_8.1.0_OPPS28.85-16-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1672_CEDRIC_RETBR_8.1.0_OPP28.85-16_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-93-8_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-93-2-3_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-33-10_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPP25.137-15_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFCO + XT1671_CEDRIC_TEFCO_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1671_CEDRIC_TEFCO_7.0_NPPS25.137-93-8-2-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFES + XT1676_CEDRIC_TEFES_8.1.0_OPP28.85-19_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1676_CEDRIC_TEFES_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFMX + XT1671_CEDRIC_TEFMX_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1671_CEDRIC_MOVSTLA_8.1.0_OPP28.85-13-2_cid50_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1671_CEDRIC_MOVSTLA_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TESCOGB + XT1675_CEDRIC_TESCOGB_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-TESCOGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1675_CEDRIC_TESCOGB_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-TESCOGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIGCO + XT1671_CEDRIC_TIGCO_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMBR + XT1672_CEDRIC_TIMBR_8.1.0_OPPS28.85-16-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ TIMBR/XT1672_CEDRIC_TIMBR_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMIT + XT1675_CEDRIC_TIMIT_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1675_CEDRIC_TIMIT_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zipHƯỚNG DẪN:

CÁCH 1:

Flash bằng RSD Lite tool

  • Tắt nguồn điện thoại và đưa về chế độ Fastboot >>> kết nối với máy tính. Nếu cài đặt đầy đủ driver thì trên tool sẽ báo kết nối như ảnh dưới (nếu tool không tự nhận thì click vào nút “Show Device“)
  • Click nút “Start” và tool sẽ tiến hành flash rom >>> tiến trình flash sẽ hiển thị tại mục Status >>> khi mục Status báo Finish là xong.

CÁCH 2:

Flash bằng cách gõ lệnh trên cmd (hoặc tạo file .bat)

  • Mở file servicefile.xml (hoặc flashfile.xml) bằng Notepad++ (hoặc các trình biên tập mã khác như Sublime Text 3, Visual Studio Code, NetBean, … Không nên dùng Notepad của Windows vì nó khó nhìn)
  • Tại đây thì ra sẽ nhìn được thứ tự cũng như toàn bộ các lệnh và file cần flash. Tuy nhiên sẽ cần bổ sung, chỉnh sửa lại 1 chút. Các bạn xem video bên dưới để biết cách đọc và chỉnh sửa file nhé:
Rate this post

Trả lời