(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A31 (SM-A315)

(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A31 (SM-A315)

DOWNLOAD:

1. Samsung GaLaxy A31 (SM-A315F)

2. Samsung GaLaxy A31 (SM-A315G)

3. Samsung GaLaxy A31 (SM-A315N)
HƯỚNG DẪN:

HƯỚNG DẪN XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Cách này sử dụng chụp ảnh màn hình để vào được trình duyệt web, sau khi vào được web thì AE tải Google_Setting.apkApex_Launcher.apk tại đây nhé:

chukysonewca.vn/bypass

https://www.youtube.com/watch?v=nlbMwOS8TA4
Rate this post

Trả lời