(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A21 (SM-A215)

(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A21 (SM-A215)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A21 (SM-A215U)

2. Samsung Galaxy A21 (SM-A215W)
3. Samsung Galaxy A21 (SM-A215U1)

4. Samsung Galaxy A21 (SM-S215DL)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Tải Google_Setting.apkApex_Laucher.apk tại đây:

chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời