(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy Z Flip (SM-F700)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy Z Flip (SM-F700)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Z Flip (SM-F700F)

2. Samsung Galaxy Z Flip (SM-F7000)

3. Samsung Galaxy Z Flip (SM-F700U / F700U1 / F700W)

4. Samsung Galaxy Z Flip (SM-F700N)

5. Samsung Galaxy Z Flip (SCV47 / SM-F700J)

HƯỚNG DẪN:
HƯỚNG DẪN XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP)

Tải file Apex_Laucher.apk dùng cho việc bypass tại đây: chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời