(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A30 (SM-A305)

(Tổng hợp) rom combination và rom stock cho Samsung Galaxy A30 (SM-A305)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A30 (SM-A305F / A305FN)

2. Samsung Galaxy A30 (SM-A305G / A305GN / A305GT)
3. Samsung Galaxy A30 (SM-A305YN)

4. Samsung Galaxy A30 (SM-A305N)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

# CÁCH 1:

Tóm tắt: Flash rom combination, sau đó vào CÀI ĐẶT > Đặt mật khẩu khóa màn hình > Flash lại rom full (chọn 4 file BL – AP – CP – CSC) > flash xong, kích hoạt lên nó sẽ hỏi mật khẩu màn hình thay vì bắt đăng nhập tài khoản Google > nhập mật khẩu màn hình đã đặt trong rom combination > Done

# CÁCH 2:

Link tải APK: chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời