Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 830 (A51CML)

Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 830 (A51CML)

DOWNLOAD:

FIRMWARE LINK
2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_
1.03.401.5_Radio_0.1524V28P45.0510.0331.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_India_SEA_
1.03.400.5_Radio_0.1524V28P45.0510.0331.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTCCN_CHS_
2_1.08.1405.2.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_MASUD_RANA_SOURAV_
1.03.401.5_Radio_0.1524V28P45.0510.0331.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PVDIMG_A51CML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_TW_
1.03.709.5_Radio_0.1524V28P45.0509.0331.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )
Rate this post

Trả lời