Dich vụ chữ ký số Newca

Giới thiệu chung NEWTEL-CA là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng hoạt động theo giấy phép cung cấp dịch vụ số 1046/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/07/2011. Hiện nay, hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng của NEWTEL-CA đã được Tổng…

Chữ ký số

Chữ ký số Chữ ký số là gì? Doanh nghiệp thường sử dụng chữ ký số để kê khai thuế. Chữ ký số là một con dấu để xác nhận văn bản này là của Doanh nghiệp sử dụng để ký vào những văn bản, báo cáo Doanh nghiệp giao dịch với Bảo Hiểm, Hải…