Cách cấp mã số thuế cho văn phòng đại diện chi nhánh

Mỗi ngày một tin tức hôm nay chữ ký số newca tphcm xin gửi đến bạn đọc tin tức liên quan đến làm thể nào để cấp mã số thuế cho văn phòng đại diện chi nhánh.

Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn việc cấp mã số thuế cho chi nhánh (CN), văn phòng đại diện (VPĐD) khi doanh nghiệp mở CN, VPĐD. Theo đó, mã số thuế 13 số của CN, VPĐD phải được kích hoạt trước khi có thông báo hoạt động.

Theo công văn này, Tổng cục Thuế cho biết thời gian qua Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư một số tỉnh đã sử dụng mã số thuế 13 số của CN, VPĐD ghi trên thông báo lập CN, VPĐD của doanh nghiệp, nhưng mã số thuế này chưa được kích hoạt và có hiệu lực trong hệ thống đăng ký thuế.

Do đó, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn quy trình đăng ký thuế đối với mã số thuế 13 số theo Thông tư 95/2016/TT-BTC theo trình tự sau:

Trước hết, doanh nghiệp kê khai thông tin CN, VPĐD vào bảng kê của doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế 10 số.

Tiếp đến, cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp nhập thông tin của CN, VPĐD vào hệ thống đăng ký thuế để tạo mã 13 số theo danh sách mà doanh nghiệp kê khai và ban hành thông báo lập CN, VPĐD, địa điểm kinh doanh (mẫu 07/MST) gửi cho doanh nghiệp biết và thực hiện thủ tục đăng ký thuế cho CN, VPĐD của doanh nghiệp tại địa phương nơi CN, VPĐD đóng trụ sở.

Bước cuối cùng, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký hoạt động của CN, VPĐD của doanh nghiệp gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi CN, VPĐD của doanh nghiệp đóng trụ sở (trường hợp đã kết nối liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế) hoặc gửi hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế nơi CN, VPĐD của doanh nghiệp đóng trụ sở (trường hợp chưa liên thông) để được kích hoạt và sử dụng đối với mã số thuế đã được cơ quan thuế thông báo./.

Nguồn:http://www.gdt.gov.vn

Rate this post

Trả lời