BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI & CHUYỂN ĐỔI CHỮ KÝ SỐ NEWCA

Gói Cước 1 năm 2 năm 3 năm
Thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng  
Giá Trước Thuế 1.600.000 đ 2.400.000 đ 2.700.000 đ
Giá (VAT) 1.760.000 đ 2.640.000 đ 2.970.000 đ

BẢNG GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA

Gói Cước 1 năm 2 năm 3 năm
Thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng  
Giá Trước Thuế 1.159.000 đ 1.900.000 đ 2.700.000 đ
Giá (VAT) 1.275.000 đ 2.090.000 đ 2.970.000 đ

Quy định về cộng thời gian của chứng thư số củ khi chuyển đổi sang New-Ca:

  Cộng thêm 3 tháng đối với các thuê bao còn hạn sử dụng dưới 3 tháng

  Cộng thêm 6 tháng đối với các thuê bao còn hạn sử dụng trên 3 tháng

Khi chuyển đổi từ nhà cung cấp khác sang chữ ký số New CA, quý khách được tặng 1 thiết bị Token thế hệ mới nhất hiện nay, cho phép ký và gửi nhanh hơn ổn định hơn.