95% Doanh nghiệp đăng ký chữ ký số

Tính đến hết tháng 2016, có khoảng 543.000 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 96,72%, tăng 1,72% so với năm ngoái.

Tổng cục Thuế cho biết, đến nay đã có 43 ngân hàng tham gia cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử. Đến hết tháng 10, có gần 543.000 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử trong tổng số hơn 561.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 96,72%, tăng 1,72% so với năm ngoái (đã bao gồm cả số lượng doanh nghiệp mới thành lập năm 2016). Số doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ với một trong số các ngân hàng trên là 525.474, chiếm tỷ lệ 93,64%, tăng 2,64 % so với năm 2015.

Về chữ ký số giao dịch nộp thuế điện tử từ đầu năm 2016 đến nay, báo cáo cho biết đạt 1,89 triệu giao dịch (tăng hơn 773.000 giao dịch so năm 2015) với tổng số tiền nộp điện tử vào ngân sách Nhà nước trên 370.690 tỷ đồng (tăng 209.938 tỷ đồng so năm ngoái), chiếm 53,46%.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện xây dựng hệ thống đáp ứng khai điện tử với hoạt động cho thuê nhà. Theo đó, dự kiến triển khai thí điểm tại địa bàn thành phố Hà Nội và TP HCM trong tháng 11/2016, kéo dài đến tháng 12/2017, sau đó sẽ đánh giá để xem xét việc triển khai trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, đăng ký chữ ký số với hải quan  đã phối hợp với ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai, chẳng hạn như Tổng cục đã cùng phân tích với các cơ quan liên quan về hướng nâng cấp hệ thống nhằm đơn giản các thông tin luân chuyển giữa các bên. Tuy nhiên, nội dung này mới dừng ở phương án đề xuất tổng thể và hoàn thành bước đầu việc khảo sát hệ thống công nghệ thông tin tại Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải Quan và Kho bạc Nhà nước trong các ngày từ 8/6 đến 10/6/2016.

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn tồn đọng, Tổng cục Thuế phối hợp với các Bộ ngành có liên quan triển khai việc trao đổi thông tin về các giao dịch điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp không phải sử dụng chứng từ giấy để khai báo với các cơ quan, đơn vị thứ 3.

Song song đó, cơ quan này phối hợp với kho bạc Nhà nước, Tổng cục hải quan và Ngân hàng Nhà nước để thống nhất giải pháp kỹ thuật, kế hoạch thực hiện đồng bộ trong việc đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu dữ liệu của tất cả các đơn vị. Từ đó, giúp các ngân hàng thương mại dễ dàng xử lý các giao dịch điện tử tự động, nhanh chóng cho người nộp thuế.

Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin với các ngân hàng thương mại có đặc thù hệ thống corebanking chưa đáp ứng cung cấp dịch vụ 24/7 để có các thông báo kịp thời cho doanh nghiệp trong thời gian dừng cung cấp dịch vụ để người nộp thuế được biết và chủ động sắp xếp thời gian thực hiện.

Nguồn: vepf.vnexpress.net

Rate this post

Trả lời