thiết kế trang sức 3d

Thiết kế trang sức 3D

  Thiết kế 3D là gì? 3D là cụm từ viết tắt của 3 – Dimension, được hiểu với nghĩa là 3 chiều, bao gồm cả chiều sâu. Đồ họa 3D bao gồm các kỹ thuật dựng hình ảnh lên không gian 3 chiều, thể hiện các hiệu ứng đổ bóng vật lý bằng các…